PROJEKTY UE

Image

Transfer technologii AEC Collection w BPB Sp. z o.o.

Celem głównym realizacji projektu jest wprowadzenie na poziomie przedsiębiorstwa innowacji procesowej, poprzez nabycie WNiP w postaci technologii jakim jest oprogramowanie Architecture, Engineering and Construction Collection, czyli kolekcji narzędzi komputerowych pozwalających na wykonanie pełnej dokumentacji produktów budowlanych i budowli przemysłowych. Technologia AEC ma zaimplementowane inteligentne i innowacyjne rozwiązanie, jakim jest koncepcja BIM (ang. Building Information Modeling) czyli modelowanie informacji o budynku. Koncepcja BIM jest przyszłością inżynierii budowlanej.Obecnie większość państw europejskich przygotowuje się do dostosowania swojego prawodawstwa do obligatoryjnego stosowania technologii BIM w zamówieniach publicznych. W Polsce również coraz częściej zamówienia publiczne zawierają w specyfikacji zamówienia wymóg, dotyczący obowiązku wykonania projektu w standardzie BIM.

Planowana do nabycia technologia przyczyni się do zmodyfikowania świadczenia wykonywanych usług przez firmę, poprzez zaspokojenie niżej wymienionych potrzeb w zakresie procesu projektowania:

 • łatwej i szybkiej analizy i wyłapywania błędów w projekcie;
 • współpracy wszystkich uczestników inwestycji w czasie rzeczywistym,
 • szybkiej i zaplanowania budowy;
 • możliwości bieżącej aktualizacji projektów podczas spotkań koordynacyjnych wraz z wygenerowaniem informacji o konsekwencjach wprowadzanych zmian w tym związanych z ekonomią projektowanych inwestycji;
 • zarządzania projektem na wielu płaszczyznach;
 • większej wydajności i efektywności pracy;
 • usprawnionego i uproszczonego procesu projektowego,
 • wprowadzania danych tylko raz i ponowne wykorzystania przez cały cykl życia projektu;
 • zmniejszenia liczby zapytań dotyczących informacji i zmian;
 • zmniejszenia liczby przeróbek;
 • unikania kolizji projektowych;
 • stworzenia wirtualnej symulacji budowy.

W wyniku wdrożenia technologii AEC Collection o ok. 20% zmniejszona zostanie ilość odpadu w postaci dokumentacji papierowej, która jest związana z realizacją usług projektowych w tym koordynacji międzybranżowej. Wykorzystanie nowoczesnych technik nestingu oraz nowoczesnych technik planowania technologii umożliwia uzyskanie znacznych oszczędności w zakresie ograniczenia odpadów, co pozytywnie wpływa na ochronę środowiska.

​Planowane efekty projektu:

​Transfer technologii Autodesk Architecture, Engineering and Construction Collection jest odpowiedzią na aktualne potrzeby Wnioskodawcy a ich zaspokojenie przyniesie rezultaty w postaci: • unowocześnienie, zmodyfikowanie, zoptymalizowanie i usprawnienie procesu świadczenia usług w zakresie projektowania architektonicznego i konstrukcyjnego, instalacji i sieci sanitarnych: wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, wentylacji i klimatyzacji, instalacji elektrycznych i teletechnicznych, a także dróg i technologii. • Wzrost przychodów przedsiębiorstwa dzięki optymalizacji usługi projektowej. W skali roku na realizacji projektów Wnioskodawca zwiększy tym samym  przychód. Wzrost sprzedaży (szczegółowy opis poniżej - Struktura sprzedaży). Grupą odbiorców zoptymalizowanej usługi projektowej będą : - prywatni developerzy w zakresie obiektów inżynierskich i mieszkaniowych (budynki wielorodzinne, hotele, domy wypoczynkowe, internaty), - podmioty państwowe – w zakresie obiektów użyteczności publicznej (handlowe, usługowe, biurowe, sportowe, administracyjne, oświatowe, gastronomiczne, banki, obiekty kultu religijnego), obiekty przemysłowe, drogi, place i ulice. - bezpośredni inwestorzy i wykonawcy,
0
Wartość projektu
0
Wkład Funduszy Europejskich
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Oś Priorytetowa 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I. Działanie 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii.
Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie