• ROK-START: 2011
  • ROK-KONIEC: 2012
  • LOKALIZACJA: KIELCE
  • INWESTOR: TARGI KIELCE S.A.
  • ZAMAWIAJĄCY: TARGI KIELCE S.A.
  • POWIERZCHNIA ZABUDOWY: PZ 3.160m2
  • POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: PU 21.223 m2
  • FAZA PROJEKTU: KONCEPCJA, PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT PRZETARGOWY, PROJEKT WYKONAWCZY, NADZÓR AUTORSKI, NADZÓR INWESTORSKI
  • ZAKRES PROJEKTU: TECHNOLOGIA, ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA, INSTALACJE SANITARNE, INSTALACJE ELEKTRYCZNE, INSTALACJE TELETECHNICZNE, DROGI
  • STATUS PROJEKTU: ZREALIZOWANY, W BUDOWIE, PROJEKT ZAKOŃCZONY, PROJEKT W TOKU, KONCEPCJA

PARKING WIELOPOZIOMOWY TARGI KIELCE